บริษัทในเครือเรไรกรุ๊ป ผมได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 30 ปี โดยแต่ละบริษัท ก็มีลักษณะของธุรกิจที่ไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทที่ถือเป็นบริษัทหลักก็คือ บริษัทอัครโอฬาร (1996) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน งานก่อสร้างทั่วไป งานโยธา งานอาคารสำเร็จรูปที่ใช้ ระบบกึ่งน็อคดาวน์ (Semi-knock down) งานโครงเหล็กต่าง ๆ บริษัท อาบทรัพย์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด ที่ผมขอกล่าวเป็นลำดับถัดมา จะดำเนินธุรกิจด้านการผลิต และจำหน่ายถังน้ำและถังน้ำมัน โดยเฉพาะถังน้ำมันสองชั้นหุ้มไฟเบอร์กล๊าส บริษัท เรไรคอนกรีต (1996) จำกัด ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทในเครือได้ดำเนิน ธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่าย คอนกรีตผสมเสร็จสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป และบริษัท เรไรเรืองทรัพย์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการขายน้ำมันเชื้อเพลิง ทุกๆธุรกิจที่ผมได้ก่อตั้งและได้บริหารมาเป็นเวลาหลายปี
ก็ได้แตกกิ่งก้านสาขาออกไป มีการกระจายอำนาจการบริหารออกไปสู่ผู้จัดการแผนกต่างๆ ให้รู้จักใช้ความคิดและประสบการณ์ในการทำงาน เพราะผมถือว่า แต่ละคนอาจมีแนวทางการทำงานไม่เหมือนกัน แต่บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน เป็นอันใช้ได้ ให้อยู่ในกรอบของนโยบายของบริษัท ก็เป็นอันใช้ได้เช่นกัน แม้ในปัจจุบันนี้จะต้องพบกับอุปสรรคและปัญหาต่างๆ หลากหลาย แต่ผมและทีมงานก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาฝีมือ,คุณภาพ, เทคโนโลยีและบริการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป โดยผมจะยังคงตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน, สวัสดิภาพของพนักงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมทั้งการทำประโยชน์ให้กับสังคมเมื่อมีโอกาส ในการนี้ ต้องขอขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจในบริษัทด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

(คุณอุดม วรศิลป์ชัย)
ประธานกรรมการบริหาร
Copyright 2001 : Rarai Group of companies , Designed by Kamtorn